Стратешка промена обављања царинског поступка у Републици Србији

Аутор чланка
Управа царина је већ започела конкретне активности које се састоје у увођењу електронског пословања у одређене сегменте царинских поступака, а истовремено планира и предузима потребне прелиминарне мере за ширу примену система електронског пословања   Неопходност стратешког планирања и прилагођавања пословне политике није и не може бити искључива одлика приватног сектора. Даљим развојем тржишног привређивања, слободом кретања капитала и релокацијом, пре свега, производних погона у земље с дефинисаним и одрживим условима пословања, ова премиса све више добија на актуелности и значају. У том контексту, целокупна јавна администрација, а у склопу ње и царинска администрација, чији начин пословања може бити добар показатељ спремности домаће власти да напорно ради на стварању квалитетних и конкурентних услова пословања, мора континуирано да планира и одговарајућом брзином уводи савремена решења. И управо из наведених разлога, Управа царина је већ започела конкретне активности које се састоје у увођењу електронског пословања у одређене сегменте царинских поступака, а истовремено планира и предузима потребне прелиминарне мере за ширу примену система електронског пословања. У том смислу, оријентација ка електронском пословању представља самосталан избор Управе царина којим она на одговарајући начин жели да: – одговори на хитне потребе свих учесника у царинском поступку у Републици Србији, без обзира на то да ли се они појављују у улози увозника или извозника робе, или се баве њеним транзитом; – прилагоди царинске поступке принципима рационалности, једноставности, брзине, на темељу чега и смањењу трошкова пословања учесника у поступку; – замени сопствену застарелу и превазиђену технолошку базу модерним, опште прихватљивим информатичким алатима, али и да тиме, у позитивном смислу, „натера” пословну заједницу да своју инфраструктуру осавремени информатичким иновацијама; – подигне капацитете у области знања и унапреди људске ресурсе и да, опет, кроз интензивну интерактивну сарадњу, размену информација и едукативне семинаре, помогне привреди да учини помак у правцу унапређења знања учесника у привредним активностима; – поједностави пословање проверених и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In