Упис ученика у први разред средње школе за школску 2017/2018. годину (у школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе)

Аутор чланка
Министар просвете, науке и технолошког развоја (даље: министар) je 31. марта 2017. године, на основу члана 35. ст. 5. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС”, број 55/2013 – даље: Закон), донео Одлуку, број 611-00-2152/2/2016-03, о упису ученика у средњу школу за школску 2017/2018. годину. На основу члана 36. став 2. Закона министар је расписао заједнички Конкурс за упис ученика у први разред за школску 2017/2018. годину, за све средње школе на територији Републике Србије чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе (даље: Конкурс). За упис у први разред средње школе у Републици Србији, у својству редовног ученика могу да конкуришу кандидати који су рођени после 31. августа 2000. године, који су стекли основно образовање и васпитање и обавили завршни испит. РАСПОРЕД ОРГАНИЗОВАЊА И СПРОВОЂЕЊА  ЗАВРШНОГ ИСПИТА И УПИС УЧЕНИКА Завршни испит након завршеног осмог разреда полажу сви ученици. Завршним испитом се процењује у којој мери је током осмогодишњег школовања ученик овладао знањима и умећима из српског, односно матерњег језика, математике и природно-научних и друштвено-научних предмета попут биологије, географије, историје, физике и хемије. Завршни испит се полаже у јунском року у основној школи у којој је кандидат завршио VIII разред (даље: матична основна школа). Како би кандидати који су последњи разред основне школе завршили у Републици Српској, стекли право на упис у први разред средње школе под истим условима, пријављују се за полагање завршног испита у било коју основну школу на територији Републике Србије од 29. маја до 9. јуна 2017. године и у истој школи полажу тестове у оквиру завршног испита.  Полагање завршног испита Полагање завршног испита се обавља у следећим терминима: решавање теста из српског, односно матерњег језика – јуна 2017. године,од 09:00 до 11:00 часова; решавање теста из математике – јуна 2017. године,од 09:00 до 11:00 часова; решавање комбинованог теста –


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти