Закон о високом образовању – нова решења и дилеме

Аутор чланка
Нови Закон о високом образовању објављен је у „Сл. гласнику РС” бр. 88/2017 од 29. 9. 2017, а ступио је на снагу 7. 10. 2017. године.

 

Нови Закон уводи бројне новине у односу на претходни Закон о високом образовању.

Прокламовани циљеви доношења новог Закона о високом образовању јесу:

1) унапређивање и континуирано усаглашавање са европским стандардима у области система контроле и обезбеђивања квалитета у високом образовању;

2) повећање релевантности високог образовања, како за привреду тако и за друштво у целини;

3) стицање функционалних знања и компетенција и повећање могућности запослења свршених студената у земљи и у иностранству;

4) унапређење информационог система у области високог образовања.

Осим тога, констатована је и потреба да се изврши усаглашавање Закона о високом образовању са Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године („Сл. гласник РС”, број 107/12).

Примена Закона ће показати колико су адекватна бројна нова решења која доноси, а у овом чланку ће бити указано на најзначајније новине, као и на одређене недоумице у вези са њима.

ЦИЉЕВИ

Закон доноси два нова циља високог образовања:

  • образовaње креативне популације која непрекидно усваја и ствара нова знања и
  • унапређење међународне отворености система високог образовања.

Уводе се и нови принципи на којима се заснива високо образовање: академски интегритет; јединство наставе, научноистраживачког односно уметничког рада и иновативне делатности, као и стручног рада; повезаност са предуниверзитетским образовањем и заштита интелектуалне својине у процесима трансфера знања.

Ово су свакако квалитативна побољшања, за чије спровођење треба обезбедити одговарајуће предуслове, али и средства.

АКАДЕМСКЕ СЛОБОДЕ

Новину у Закону представља и укидање једне од академских слобода коју је познавао претходни Закон, а то је слобода избора студијских програма.

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

У делу Закона који се односи на обезбеђење квалитета високог образовања, Закон доноси две значајне новине у односу на претходни.

Национални савет за високо образовање (у даљем тексту: Национални савет), Национално акредитационо тело, Комисија за акредитацију и проверу квалитета (у даљем (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме