Е-пословање и е-трговина

Аутор чланка
Убрзаним развојем нових технологија отворене су бројне могућности за унапређење пословања привредних субјеката, али и за пласман робе и услуга на начин који је донедавно био непојмљив на глобалном тржишту. Уз бројне погодности које доноси овакав начина пословања, отварају се и бројна питања у погледу законске заштите и регулативе уопште   Информатичка револуција продрла је у све поре привредног и друштвеног живота, а развој нових технологија с могућношћу брзог преноса информација битно је утицао и на стварање сасвим новог начина пословања, тзв. електронског пословања. Електронско пословање означава аутоматизацију пословних процеса применом информационих и комуникационих технологија, и као такво јавља се 70-их година 20. века с појавом електронских система плаћања. Осамдесетих година развијена су два облика овог пословања: – електронска размена података (EDI, Electronic Data Interchange), и – електронска пошта. Обе технологије су допринеле знатном смањењу количине употребљеног папира и повећању аутоматизације пословања. Омогућено су слање и пријем докумената у стандардном електронском облику путем приватних мрежа. EDI је, међутим, скупа технологија и није доступна великом броју предузећа, па су мала и средња предузећа уместо приватних мрежа користила онлајн сервисе/мреже с додатом вредношћу. Прави процват у развоју електронског пословања догодио се током 90-их година прошлог века, на шта су, пре свега, утицали: – појава World Wide Weba у оквиру Интернета; – почетак комерцијалне примене Интернета; – проналазак програма за претраживање Интернета; – прихватање Интернета као пословног канала од стране великих компанија. Омогућени су разноврсни облици пословања и једноставно и јефтино ширење информација, па су тако и мала и средња предузећа добила могућност значајнијег коришћења електронског пословања што им је приближило глобално тржиште. Најновије активности у домену електронског пословања представљају електронска производња и електронска дистрибуција. Електронско пословање значи примену електронске технологије у постојећим привредним активностима, односно електронизацију, а не настанак новог сектора привреде. Оно подразумева нов начин обављања пословних процеса у циљу постизања


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In