Нацрт закона о оглашавању

Аутор чланка
Основни циљ доношења новог закона о оглашавању јесте унапређење пословног амбијента и стварање услова за поштену конкурентску борбу између учесника на тржишту, а самим тим и до боље позиције потрошача. Његов нацрт представља корак напред у целовитом уређењу ове области, поштујући захтеве које намећу пракса и обавеза хармонизације с прописима Европске уније у овој области   Изразито динамичан индустријски развој од почетка двадесетог века до данас донео је бројне промене, узрокујући све интензивнији пораст обима производње. Технике и технологије за производњу одређених добара лако су доступне, а у мноштву различитих производа отежане су могућности да се потрошачима понуди нешто иновативно. Осим тога, интернационализација и глобализација пословања утичу на стварање „светског потрошачаˮ, што додатно повећава конкуренцију у производима на појединачним тржиштима. Велика концентрација на страни понуде ствара константан притисак да се нешто прода, док је с друге стране потражња ограничена. Притисак борбе за тржишно учешће намеће сталну борбу за придобијање нових потрошача, али и настојање да се у тој борби елиминише конкуренција. На тржишту је све више стандардизованих производа, сами производи се лако и брзо опонашају, цене су транспарентне и брзо се прате. За брзу и сталну конкурентску борбу преостаје још једино ефикасан систем комуницирања. Значај комуницирања привредних субјеката с окружењем у тржишним економијама достигао је такав ниво да се комуницирање сматра кључним фактором ефикасног функционисања предузећа. Ово се није десило случајно, а ни тренутно, већ је резултат укупног економског и друштвеног развоја. Ако потенцијални купац није информисан о постојању производа и његовим карактеристикама, тада тешко може доћи до сусрета понуде и тражње. Производити добар производ, уз прихватљиву цену и добар систем дистрибуције, само по себи није довољно за остварење жељеног тржишног успеха. Неопходан услов је и ефикасна комуникација с тржиштем. Знање, односно обавештеност купца, полазна су претпоставка у моделима одлучивања о куповини. Комуникациони или промоциони микс, на специфичан начин, комуницирањем


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In