Преглед најважнијих измена Закона о електронској трговини

Аутор чланка
Закон о изменама и допунама Закона о електронској трговини објављен је у „Службеном гласнику РС” бр. 52/2019 од 22. 7. 2019, а ступио је на снагу 30. 7. 2019. године. Пружалац услуге информационог друштва Прописано је да  је пружалац услуге информационог друштва правно или физичко лице. Пружање услуга информационог друштва у комерцијалне сврхе може да обавља правно или физичко лице које је регистровано за обављање одређене делатности у складу са Законом. На овај начин омогућено је да, поред правног лица, и физичко лице буде пружалац услуга информационог друштва. Међутим, када је реч о пружању услуга информационог друштва у комерцијалне сврхе, потребно је да физичко лице има својство регистрованог субјекта у складу са Законом (предузетник и сл.). Слање комерцијалних порука само уз пристанак лица Слање комерцијалних порука електронским путем дозвољено је само уз претходни пристанак лица коме је таква врста поруке намењена. Пружалац услуге је дужан да редовно проверава и прихвата опозив пристанка који упућује лице које не жели да прима поменуте поруке. Слање комерцијалних порука супротно законским одредбама санкционисано је прекршајно, казном од 100.000 динара за правно лице, односно 20.000 динара за предузетника. Слањем комерцијалне поруке не сматра се: – давање информација које омогућавају непосредан приступ делатности овог лица, као што су информације о његовој електронској адреси или адреси електронске поште; – давање, без накнаде, информација о роби, услугама или пословном угледу овог лица, које су прикупљене истраживањима или на други сличан начин. Пуноважност уговора закљученог у електронском облику и уговора на које се Закон не примењује Изменама Закона предвиђају се случајеви када се одступа од правила из члана 9. ст. 1. и 3. Закона о електронској трговини, који одређује да, када се електронска порука, односно електронски облик користи приликом закључења уговора, таквом уговору не може да се оспори пуноважност само због тога што је сачињен у електронском облику. Уговори на које се не


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In