Новине које доноси нови Закон о трговини

Аутор чланка
Нови Закон у трговини („Сл. гласник РСˮ, бр. 52/2019 – даље: Нови закон) побољшао је многе чланове у односу на стари Закон о трговини („Сл. гласник РСˮ, бр. 53/2010, 10/2013 и 44/2018 – други закон – даље: Стари закон) у том смислу да их је учинио разумљивијим и увео нове појмове који нису постојали у Старом закону, као и што је побољшао постојећу терминологију и дефиниције, а урађена је и нова систематика и подела врста трговине, све у циљу смањења правне несигурности због недоречености и неодређености. У наставку су издвојене неке новости.   Даљинска продаја   Новим законом најпре је направљена нова подела трговине која је усклађена са правима и обавезама у Закону о заштити потрошача. У складу са тим, чланом 17. Новог закона детаљније је уређено питање даљинске продаје. Даљинска трговина захтева посебну регулацију, с обзиром на то да је реч о трговини у којој купац није у прилици да „лицем у лице” преговара са трговцем и не може да сагледа понуду у реалном простору и времену. Имајући у виду да је Законом о заштити потрошача у потпуности транспонована Директива 97/7/ЕЗ о заштити потрошача код склапања уговора о продаји на даљину, одредбама у члану 17. дефинише се даљинска трговина у смислу услова које треба да испуне лица која се баве овим начином трговине. Сва лица која обављају даљинску трговину у Републици Србији морају да поштују правила овог и других закона који се односе на трговину. Интернет, као савремено средство комуникације, представља велики проблем за надзорне органе, а нарочито чињеница да се велики део сиве економије обавља преко интернета. Из тих разлога од суштинског значаја је да се одреди шта се сматра обављањем даљинске трговине у Републици Србији и који су то пресудни критеријум који се уважавају приликом оцене да ли је даљинска трговина усмерена на потрошаче из Србије. Стога су


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In