Правно уређење делатности посредовања у промету и закупу непокретности

Аутор чланка
Доношењем правилника који омогућавају имплементацију Закона о посредовању у промету и закупу непокретности створене су правне претпоставке за убрзање процеса којим се посредовање у промету и закупу непокретности из правно неуређеног стања доводи у уређено стање према европским стандардима   На основу овлашћења из Закона о посредовању у промету и закупу непокретности („Сл. гласник РС”, бр. 95/13), донета су четири подзаконска акта („Сл. гласник РС”, бр. 75/14), која су ступила на снагу 29. јула 2014. године, и то: 1) Правилник о евиденцији о посредовању у промету и закупу непокретности (са обрасцем ЕОП – Евиденција о посредовању у промету и закупу непокретности); 2) Правилник о пословном простору и опреми посредника у промету и закупу непокретности; 3) Правилник о стручном испиту за посреднике у промету и закупу непокретности (с програмом стручног испита, који обухвата четири предмета, односно испитне области), и 4) Правилник о регистру посредника у промету и закупу непокретности (са обрасцем ЗУРП – Захтев за упис у регистар посредника у промету и закупу непокретности и обрасцем ИРП – Извод из регистра посредника у промету и закупу непокретности). До доношења Закона о посредовању у промету и закупу непокретности (у даљем тексту: Закон) 30. октобра 2013. године, посредовање у промету и закупу непокретности било је правно неуређена област, и поред чињенице да се ради о области пословних услуга у којој грађани неретко решавају своја егзистенцијална питања (куповина и продаја стана). Од тренутка ступања на снагу овог закона, пре десет месеци (Закон је ступио на снагу 8. новембра 2013. године), привредни субјекти који се баве посредовањем у промету и закупу непокретности (у даљем тексту: посредници) имају законску обавезу да с клијентима који продају, купују, дају у закуп или узимају у закуп непокретности (у даљем тексту: налогодавац), закључе писани уговор. Овом законском одредбом створене су претпоставке за јачање правне сигурности свих учесника у овим правним


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In