Правилник о евиденцији промета

Аутор чланка
Нови Правилник о евиденцији промета почео је да се примењује с почетком ове календарске године. Ко све има обавезу евиденције промета према овом правилнику, на који начин и у којим документима се она остварује, сазнајте у тексту који следи

 

У систему прописа који уређују промет робе и услуга, Закон о трговини („Сл. гласник РС”, бр. 53/10 и 10/13) има централно место, јер уређује целокупан промет (набавку и продају) и понашање учесника у том промету, односно промет робе и услуга. У циљу што ефикасније контроле, Закон прописује вођење евиденције о набавци, продаји и о продајној цени, као и друге евиденције о испоруци, односно превозу робе.

 

У инспекцијској контроли неопходно је утврдити да ли је роба евидентирана, по којим ценама, порекло робе и др. Према обавези дефинисаној Законом о рачуноводству („Сл. гласник РСˮ, бр. 62/13) рок за издавања рачуноводствених исправа је три дана, а рок за евидентирање додатних пет дана, односно постоји раскорак од датума настанка промене до евидентирања у пословним књигама. За инспекцијске органе неопходна је ажурнија евиденција, где се промене евидентирају даном настанка, у посебним случајевима наредног дана. Из тог разлога, као и због потребе ажурног утврђивања стања залиха, неопходно је вођење помоћне књиге о евиденцији промета.

Члан 37. Закона о трговини (у даљем тексту: Закон) предвиђа да је трговац дужан да води евиденцију о набавци, продаји и продајној цени робе, као и друге евиденције о испоруци, односно превозу робе. Евиденција мора бити доступна у продајном објекту, односно у трговини ван продајног објекта, на месту које се пријави министарству. За трговину ван продајног објекта, евиденција се води на нивоу целокупног промета тог трговца у трговини ван продајног објекта на тржишту Републике Србије. Евиденција се води на основу исправа које су прописане чланом 35. (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме