Правилник о евиденцији промета

Аутор чланка
Нови Правилник о евиденцији промета почео је да се примењује с почетком ове календарске године. Ко све има обавезу евиденције промета према овом правилнику, на који начин и у којим документима се она остварује, сазнајте у тексту који следи   У систему прописа који уређују промет робе и услуга, Закон о трговини („Сл. гласник РС”, бр. 53/10 и 10/13) има централно место, јер уређује целокупан промет (набавку и продају) и понашање учесника у том промету, односно промет робе и услуга. У циљу што ефикасније контроле, Закон прописује вођење евиденције о набавци, продаји и о продајној цени, као и друге евиденције о испоруци, односно превозу робе.   У инспекцијској контроли неопходно је утврдити да ли је роба евидентирана, по којим ценама, порекло робе и др. Према обавези дефинисаној Законом о рачуноводству („Сл. гласник РСˮ, бр. 62/13) рок за издавања рачуноводствених исправа је три дана, а рок за евидентирање додатних пет дана, односно постоји раскорак од датума настанка промене до евидентирања у пословним књигама. За инспекцијске органе неопходна је ажурнија евиденција, где се промене евидентирају даном настанка, у посебним случајевима наредног дана. Из тог разлога, као и због потребе ажурног утврђивања стања залиха, неопходно је вођење помоћне књиге о евиденцији промета. Члан 37. Закона о трговини (у даљем тексту: Закон) предвиђа да је трговац дужан да води евиденцију о набавци, продаји и продајној цени робе, као и друге евиденције о испоруци, односно превозу робе. Евиденција мора бити доступна у продајном објекту, односно у трговини ван продајног објекта, на месту које се пријави министарству. За трговину ван продајног објекта, евиденција се води на нивоу целокупног промета тог трговца у трговини ван продајног објекта на тржишту Републике Србије. Евиденција се води на основу исправа које су прописане чланом 35. Закона, као и других исправа о промету робе/услуга. Осим тога, овим чланом предвиђено је да


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In