Слобода пружања услуга на јединственом тржишту Европске уније

Аутор чланка
Различити прописи у области услуга имали су негативан утицај на конкурентност привреде Европске уније. Стога је донета Директива о услугама на унутрашњем тржишту која државама чланицама налаже предузимање конкретних законодавних и практичних мера и креирање процеса који ће се користити годинама Процес европских интеграција започео је стварањем Европске заједнице за угаљ и челик 1952. године и потписивањем Римског уговора 1957. године којим је створена Европска економска заједница. Данас се заједница европских земаља не може замислити без јединственог унутрашњег тржишта које је и темељ њеног привредног и политичког функционисања. Директива о услугама Текст Директиве садржи Преамбулу у којој су детаљно изнети циљеви и значај њеног доношења, као и елементи важни за њену интерпретацију и примену. Поред тога, текст садржи 46. чланова распоређених у 8 глава: 1) Глава I – опште одредбе које се односе на предмет Директиве; 2) Глава II – односи се на административно поједностављење пружања услуга; 3) Глава III – слобода настањивања пружаоца услуга и одобрење за обављање делатности; 4) Глава IV – уређује слободу пружања услуга на тржишту ЕУ; 5) Глава V – односи се на квалитет услуга које се пружају; 6) Глава VI – дефинише услове под којима се одвија административна сарадња у области пружања услуга између држава чланица ЕУ; 7) Глава VII – програм за зближавање; 8) Глава VIII – завршне одредбе. Од првобитног циља, стварања повољних услова за развој црне металургије, прешло се на стварање заједничког тржишта, потом јединственог тржишта, а затим и монетарне уније. Унутрашње тржиште представља срж и највећи успех данашње Европске уније, а његово основно обележје јесу четири слободе: слободно кретање робе, људи, услуга и капитала на целој територији Уније. Стварање јединственог унутрашњег тржишта има за циљ равноправну конкуренцију свих привредних субјеката на подручју Европске уније и повећавање конкурентности европске економије на међународном нивоу. Унутрашње тржиште званично је успостављено 1. јануара 1993.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In