Слобода пружања услуга на јединственом тржишту Европске уније

Аутор чланка

Различити прописи у области услуга имали су негативан утицај на конкурентност привреде Европске уније. Стога је донета Директива о услугама на унутрашњем тржишту која државама чланицама налаже предузимање конкретних законодавних и практичних мера и креирање процеса који ће се користити годинама

Процес европских интеграција започео је стварањем Европске заједнице за угаљ и челик 1952. године и потписивањем Римског уговора 1957. године којим је створена Европска економска заједница. Данас се заједница европских земаља не може замислити без јединственог унутрашњег тржишта које је и темељ њеног привредног и политичког функционисања.

Директива о услугама

Текст Директиве садржи Преамбулу у којој су детаљно изнети циљеви и значај њеног доношења, као и елементи важни за њену интерпретацију и примену. Поред тога, текст садржи 46. чланова распоређених у 8 глава:

1) Глава I – опште одредбе које се односе на предмет Директиве;

2) Глава II – односи се на административно поједностављење пружања услуга;

3) Глава III – слобода настањивања пружаоца услуга и одобрење за обављање делатности;

4) Глава IV – уређује слободу пружања услуга на тржишту ЕУ;

5) Глава V – односи се на квалитет услуга које се пружају;

6) Глава VI – дефинише услове под којима се одвија административна сарадња у области пружања услуга између држава чланица ЕУ;

7) Глава VII – програм за зближавање;

8) Глава VIII – завршне одредбе.

Од првобитног циља, стварања повољних услова за развој црне металургије, прешло се на стварање заједничког тржишта, потом јединственог тржишта, а затим и монетарне уније.

Унутрашње тржиште представља срж и највећи успех данашње Европске уније, а његово основно обележје јесу четири слободе: слободно кретање робе, људи, услуга и капитала на целој територији Уније. Стварање јединственог унутрашњег тржишта има за циљ равноправну конкуренцију свих привредних субјеката на подручју Европске уније и повећавање конкурентности европске економије на међународном нивоу. Унутрашње (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме