Закон о посредовању у промету и закупу непокретности

Аутор чланка
Високо учешће сиве економије у пословима посредовања у промету и закупу непокретности, недовољно квалитетна услуга посредника, непостојање осигурања од одговорности, само су неки од разлога доношења новог закона који регулише ову материју   Тржиште промета непокретности једно je од ретких у којима се обавља пружање услуге која захтева знатно ангажовање средстава, а чије је обављање до доношења Закона о посредовању у промету и закупу непокретности („Сл. гласник РС”, бр, 95/2013, у даљем тексту: Закон), који је ступио на снагу 9. новембра 2013. године, било у потпуности нерегулисано и остављало доста простора за различите шпекулативне радње на штету купаца непокретности, при чему није била регулисана обавеза професионалног оспособљавања лица која обављају послове посредовања у промету непокретности, регистровање посредника (привредних субјеката који пружају услуге посредовања), закључивање писаног уговора о посредовању, нити потенцијална одговорност за штету проузроковану купцима, тј. корисницима услуга. Уочено је високо тржишно учешће нелегалних посредника из тзв. сиве зоне економије, који не само да представљају нелојалну конкуренцију која угрожава пословање и опстанак правних субјеката који легално послују и плаћају порез већ проузрокују велику материјалну штету грађанима Републике Србије и висок степен правне несигурности у области која је економски веома значајна (а за грађане често и од егзистенцијалног значаја). Анализом стања у области промета и закупа непокретности идентификовани су одређени проблеми који би требало да буду отклоњени Законом. С тим у вези уочено је високо учешће сиве економије у пословима посредовања у промету и закупу непокретности, недовољно квалитетна услуга посредника, непостојање осигурања од одговорности, није одређена потребна стручна спрема за лице које обавља послове посредовања. Поред тога, посредници немају обавезу да прикажу сву документацију у вези с непокретношћу, нити да та документа тј. копије докумената чувају, уговори о посредовању се у пракси ретко закључују, уговори не садрже све потребне елементе, ни обавезе и одговорности посредника, провизије се често исплаћују у готовом,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In